Sopimusehdot

1. Kuntosalillamme sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista. Voit olla asiakkaanamme esim. 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan laskutuskauden loppuun.

2. Asiakas treenaa omalla vastuulla. Kuntosali vastaa laitteiden toimivuudesta ja ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.

3. Kuntosalin asiakkaalla on oikeus tuoda paikkakuntalainen ystävä yhden kerran vierailemaan veloituksetta kuntosalin asiakaspalvelun aukioloaikana. Mikäli vierailija tuodaan sopimatta henkilökunnan kanssa, kuntosalilla on oikeus veloittaa asiakkaalta kertamaksu kolminkertaisena. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin.

4. Kulkukortti on henkilökohtainen. Kortti on oltava aina mukana tultaessa kuntosalille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntosalille paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

5. Kuntosali on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimienhinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

6. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

7. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä jäsensopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä.

8. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan paikalla käynti tai sähköposti. Puhelua emme voi noteerata irtisanomisissa. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan, vaan noudatamme normaalia irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakkuus on aktiivinen.

9. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntosalin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntosalilla pyydettäessä.